CORONA VIRUS/ COVID - 19

Ved mistanke, vennligst IKKE oppsøk legesenteret  - men kontakt oss på telefon. eller E portal (sistnevnte er mye bedre)  

Drammen legevakt ( telefon 116 117)   har beredskap for undersøkelse i Drammen kommune. 

Klikk her for å lese mer (FHI ekstern side).

Dr. Hans Kristian Sveaas går av med pensjon, og jobber ikke på legesenteret senteret fom 01.01.21.

Dr. Navjeet Singh vikarierer per dags dato, og er tilgjengelig de samme dagene som tidligere. Vennligst kontakt legesenteret for å bestille time eller benytt e-portal.  

Timebestilling over E-portal er pdd. ikke åpnet. Dette pga. Covid 19 restriksjoner, og derfor må ALLE som ønsker time ringe og avtale med legesenteret. Vi minner igjen om at du ikke skal oppsøke legesenteret med uavklart Covid 19 status. Dette er svært viktig for å redusere potensiell smittesituasjon.